Xuening Zhou
Xuening Zhou
Graduate student
Advisor : Prof. Gordon
xueningzhou@utexas.edu

Experience

Graduate Research Assistant and Graduate Teaching Assistant, University of Texas at Austin (2019-Present)

Education

Pursuing PhD in Cell and Molecular Biology

The University of Texas at Austin (2019-Present)

Bachelor of Science in Biotechnology

Southern University of Science and Technology, China (2019)

Publications


Kindlin-2 promotes rear focal adhesion disassembly and directional persistence during cell migration
. Jie Liu, Zhongzhen Liu, Keng Chen, Wei Chen, Xiyuan Fang, Meng Li, Xuening Zhou, Ning Ding, Huan Lei, Chen Guo, Tao Qian, Yilin Wang, Lin Liu, Yonglong Chen, Hui Zhao, Ying Sun, Yi Deng, Chuanyue Wu. 2021 Journal of cell science 134, 1, jcs244616