Wei-Jin Zheng

Wed
12/02/2015
1:00pm
RLM 11.204
Wei-Jin Zheng
 

Three-dimensional Simulations of Hydraulic Fractures